คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องที่ศืกษาเป็นอย่างดี และสามารถนำไปปรับใช่ในการวิชาสังคมได้ และยังนำความรู้
มาประยุกต์ใช้ในขีวิตประจำได้

ผลการเรียนรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
2. อธิบายลักษณะของอาหารทั้ง 10 ประเทศได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: